Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1.W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2.Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu towaru niezgodnego z umową towaru.
4. Klienta prosi się o kontakt ze sklepem na adres e-mail: [email protected]

Właściwe zgłoszenie reklamacji winno zawierać: datę zakupu wraz z numerem dokumentu, powód reklamacji, wydruk próbny oraz wydruk stanu materiałów, które są podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez producenta. Po prawidłowym zgłoszeniu reklamacji, zostaje wysłany email z dalszymi wytycznymi dotyczącymi procedury reklamacyjnej.

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
  6. Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi.
  b. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
  7. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
  8. Reklamacje prosimy kierować na adres:

  Igalo s.c. Piotr Laufer, Sławomir Chojan
  ul. Obornicka 229
  60-650 Poznań
  Zwroty

  1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:
  [email protected], bądź też listownie na adres:

  Igalo s.c. Piotr Laufer, Sławomir Chojan
  ul. Obornicka 229
  60-650 Poznań


  2.Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
  3.W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (towar w stanie nienaruszonym). . Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.)
  4.Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres: Igalo s.c. Piotr Laufer, Sławomir Chojan

  ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
  5.
  W przypadku braku dowodu zakupu, towar może nie zostać odebrany.

6.Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy oraz przesyłki "za pobraniem" nie będą odbierane.


Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie